tang
tang

tang

一个人的命运,固然要靠自我奋斗,但也要考虑到历史进程啊
苟利国家生死以,岂因祸福避趋之

📚文章🎸音乐
 
loda:lord of dol amroth(from the rings and also from dota's loda)
勿将无知当有趣

联系联系